Mødereferater til provstiet

Menighedsrådene skal fremsende beslutningsprotokollat fra menighedsrådsmøderne til provstikontoret.

Protokollatet fremsendes i elektronisk form til rudersdal.provsti@km.dk 

Provstisekretæren sørger for at materialet tilgår Rudersdal Provstiudvalg som holder sig opdateret på menighedsrådets økonomiske situation.

Med hensyn til den elektroniske godkendelsesprocedure for regnskaber og budgetter, så følges Kirkeministeriets instruks for at lægge protokollater i Kirkeportalen.