Fakturaer til provstiet

Så snart et anlægsprojekt eller en 5% ansøgning er godkendt af provstiet, kan fakturaer for arbejdet fremsendes efterhånden som de kommer til sognene.

Fakturaer fremsendes elektronisk til provstiet, enten på:
mail rudersdal.provsti@km.dk.
Eller via GLNnr. 5798000856684

På fakturaen markeres:

1) anlægsnummer , eks: 2181 for nyt kirketag i Vedbæk
Tallet refererer til de anlægsarbejder der er vedtaget på Budgetsamråd (og som provstiet bruger i Økonomisystemet).

2) menighedsrådsformand eller folkevalgt kasserers underskrift + dato

Formanden attesterer med sin underskrift, at arbejdet på fakturaen kan betales.

Ifald menighedsrådet ønsker REFUSION for en faktura, der allerede ER betalt af menighedsrådet, så anfør "UDLÆG" - beløb - samt det kontonummer som beløbet skal overføres til