Provstiet

Provsti! Hvad er et provsti egentligt? spørger mange.

Et provsti  er en administrativ gruppe af sogne indenfor et geografisk område. Rudersdal Provsti omfatter sognene: Birkerød, Bistrup, Gl. Holte, Høsterkøb, Ny Holte, Nærum, Søllerød og Vedbæk.

Rudersdal Provsti er et af de yngste provstier i Danmark. Det er oprettet 1. januar 2007 ved en udskilning af de fem sogne som udgjorde den tidligere Søllerød Kommune: Gammel Holte, Ny Holte, Nærum, Søllerød og Vedbæk, og en tilførsel af de to sogne fra Fredensborg Provsti som udgjorde Birkerød Kommune, nemlig Birkerød og Bistrup.

Pr. 1. august 2018 kom Høsterkøb Sogn til som selvstændigt sogn,idet det blev udskilt fra Birkerød Sogn.

Dermed er der et sammenfald mellem Rudersdal Kommune og Rudersdal Provsti. Det betyder, at alle folkekirke-medlemmer i Rudersdal har samme kirkeskatteprocent.

Provstiets otte sogne har hver een kirke.  Kirkerne har typisk sognets navn med undtagelse af Holte Kirke, som er sognekirke for Ny Holte Sogn.

Provsten er den direkte foresatte for præsterne i provstiet hvad angår de gejstlige sager.

I administrative anliggender er provsten mellemled mellem biskoppen på den ene side og præster og menighedsråd på den anden.

I økonomiske anliggender er provstiudvalget ansvarlig for at godkende sognenes budgetter og fordele den kirkeskat, der opkræves i kommunen mellem sognene.

Rudersdal Provsti hører under Helsingør Stift, hvis biskop er Peter Birch.

   Nyt fra provstiet

Fakta om provstiet

Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr.
1. januar 2018 (se mere her: https://provsti.dk/rudersdal/provstioplysninger/ )

56.406 indbyggere, heraf er 40.768 medlemmer af folkekirken.

524 fødte
585 døde
378 døbte
468 konfirmerede
90 vielser
3 velsignelser
452 kirkelige begravelser/bisættelser