Provst Marianne Telling

Provst Marianne Telling

Provsten er præsternes nærmeste foresatte og biskoppens lokale medarbejder. Provsten administrerer områder inden for præsternes ansættelsesforhold og fører tilsyn med, at præsterne udøver deres embedsførelse på Folkekirkens grundlag og ifølge gældende lovgivning.

Provsten gennemfører årligt medarbejderudviklingssamtaler med Rudersdals sognepræster. Sammen med præsternes sikkerhedsrepresentant, Xenia Dalgaard (Søllerød Sogn) gennemfører provsten - hvert tredje år - arbejdspladsvurdering for præsterne.

Provsten fører sammen med provstiudvalget tilsyn med menighedsrådene (se under Provstiudvalget), og bistår med råd og vejledning. Provsten er daglig forretningsfører for provstiudvalget.