Menighedsråd

Menighedsrådet udgør sognets ledelse. Rådet er sammensat af 5-15 frivillige, som vælges af sognets folkekirkemedlemmer. Menighedsrådsmedlemmerne repræsenterer således folkekirkens medlemmer i sognet. 

Rådet og kirkens præster har et fælles ansvar for at skabe gode rammer for kirkens liv og forkyndelse af evangeliet.

Rudersdal Provsti har et tæt samarbejde med de 7 menighedsråd i provstiet.

Provstiudvalget afholder faste møder hvor alle menighedsråd er samlet: eksempelvis formands-kasserermøder ca. ultimo februar og budgetsamråd primo september.

www.sogn.dk kan du læse mere om de enkelte sogne og her finder du også navne på alle menighedsrådsmedlemmer pr. sogn:

Birkerød sogns menighedsråd

Bistrup sogns menighedsråd

Gl. Holte sogns menighedsråd

Høsterkøb Sogns menighedsråd

Ny Holte sogns menighedsråd

Nærum sogns menighedsråd

Søllerød sogns menighedsråd

Vedbæk sogns menighedsråd