Provstisekretæren

Provstisekretæren, Tine Marlene Hansen, assisterer provst Marianne Telling og Rudersdal Provstiudvalg med diverse administrative opgaver og projekter.

Tine Marlene Hansen

Sekretærens opgaver:

  • Sekretær for provst og for provstiudvalg.
  • Budgetter, regnskaber og bogføring.
  • Administration af al ind- og udgående post
  • Forberedelse af provstiudvalgets møder med dagsorden og bilag – herunder behandling af menighedsrådenes regnskaber samt budgetter.
  • Modtagelse af menighedsrådenes ansøgning om brug af anlægsmidler samt brug af 5% midler.
  • Mødedagsorden og referater ved møder med de forskellige personalegrupper.
  • Ferie,fravær og kørsel for provstiets 18 sognepræster
  • Etablering og vedligeholdelse af provstiets hjemmeside.
  • Tovholder på diverse opgaver for provsten og provstiudvalget, eks. interne spørgeundersøgelser, energimærkning af alle bygninger i provstiet, og andre fælles projekter
  • Vejledning fra provstiet til menighedsråd i forbindelse med fælles anliggender
  • Networking med andre provstisekretærer i Helsingør Stift om bland andet forbedrede arbejdsprocedurer og forbedring af IT-understøttende systemer.