Rudersdal Provstiudvalg

Rudersdal provstiudvalg består af 6 medlemmer: Provsten er "født medlem". Der er en præsterepræsentant valgt af provstiets sognepræstesr, og 4 valgte medlemmer. Der er valg til provstiudvalget hvert fjerde år, 1 år efter at der har været afholdt menighedsrådsvalg.

Provstisekretæren assisterer provstiudvalget og er referent ved hvert provstiudvalgsmøde.

Rudersdal Provstiudvalg 1. november 2021 - 31. oktober 2025 består af:

  • Anne Minor Christensen, formand - tlf. 2869 1230 - mail amc@glholtekirke.dk
  • Karen-Anke Tørring - tlf. 2046 2746 - mail karenanke@gmail.com
  • Mark Shedel - tlf. 2018 5483 - mail mark.shedel@gmail.com
  • Stig Christensen - tlf. 4041 9176 - mail listig@mail.tele.dk
  • Rikke Bjerregaard Bertelsen (præsterepræsentant) - tlf. 2757 6058 - mail cfk@km.dk
  • Marianne Telling, provst, næstformand og forretningsfører - tlf. 2085 1280 - mail mt@km.dk
  • Tine Marlene Hansen er sekretær for provst og provstiudvalg - tlf 4546 1280 - mail tmha@km.dk