Rudersdal Provstiudvalg

Rudersdal provstiudvalg består af 6 medlemmer: Provsten er "født medlem". Der er en præsterepræsentant valgt af provstiets sognepræstesr, og 4 valgte medlemmer. Der er valg til provstiudvalget hvert fjerde år, 1 år efter at der har været afholdt menighedsrådsvalg.

Provstisekretæren assisterer provstiudvalget og er referent ved hvert provstiudvalgsmøde.

Rudersdal Provstiudvalg 1. november 2017 - 31. oktober 2021 består af:
(klik på navnet for at se foto)