Budget 2019

Tirsdag den 11. september 2018 blev der afholdt BUDGETSAMRÅD 2019 i Holte Kirkes sognegård, Solbakken 56, 2840 Holte.

Her aftalte de 8 menighedsråd sammen med Rudersdal Provstiudvalg de økonomiske rammer for 2019. Det var første gang at Høsterkøb Sogn deltog som selvstændigt sogn.

Her er link til de bilag der danner fundament for økonomien i Rudersdal Provsti:
 

Bilag A: Kirkelig ligning 2019 i Rudersdal.

Bilag B: Endelige Driftsrammer 2019

Bilag C: Driftsrammen for provstiudvalgskassen 2019.

Bilag D: Sognenes projektønsker for 2019

Bilag E: Langtidsplan 2019 - 2022.

Bilag F: Anlægsstyring pr. 17-08-2018

Bilag G: Fordeling af landskirkeskatten på kommuner 2019

Bilag H: Statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat 2019

Referat fra budgetsamrådet er her: Protokollat.