Budget 2017

Der blev afholdt offentligt budgetsamråd tirsdag den 6. september 2016 i Holte Kirkes sognegård, Solbakken 56, 2840 Holte. Her aftalte de 7 menighedsråd sammen med Rudersdal Provstiudvalg de økonomiske rammer for 2017.

Referat fra budgetrådet ses her: Mødereferat

Nedenfor er links til alle de drøftede bilag samt den samarbejdsaftale der er indgået mellem menighedsråd og provstiudvalg i 2016.

Bilag A: Kirkelig ligning 2017 i Rudersdal.

Bilag B: Driftsrammer 2017 for menighedsråd.

Bilag C: Driftsrammen for provstiudvalgskassen.

Bilag D: Langtidsplan for de kirkelige kasser 2017 - 2021.

Underskrevet samarbejdsaftale 2017.