Ansøgning om midler fra reserven

Midler fra reserven kan bruges til flere opgaver i sogne og provsti.

 

Uforudsete og uopsættelige opgaver
Sognene kan søge midler fra reserven til det, der er uforudset og uopsætteligt og som ikke kan finansieres af egne midler. Det vil ofte være i form af en hændelse, der også skal anmeldes til Folkekirkens Forsikringsenhed. Hvis det er en forsikringssag, skal udbetalte midler fra reserven betales tilbage, hvis der sker udbetaling fra Folkekirkens Forsikringsenhed.

Er der tale om opgaver, der vedrører bygninger, skal der også oprettes en byggesag på Folkekirkensintranet.dk

Initiativer på tværs af sognene
Har et eller flere menighedsråd, præsterne eller provstiudvalget en idé til et projekt, der går på tværs af provstiet, kan der søges midler fra reserven til denne idé. Det kunne for eksempel være Fælles retræte eller konfirmandlærer til specialkonfirmander.

Hvis sagen er blevet behandlet på et menighedrådsmøde, hvor der er truffet beslutningen om at ansøge om brug af midler fra reserven, vedlægges referatet fra det pågældende møde. Det er dog ikke altid at tiden tillader at sagen kan nå at blive behandlet på et menighedsrådsmøde først.

Ved ønsker om lån af reservemidler, skal lånet tilbagebetales i løbet af maksimalt 12 måneder.

Ansøgning om midler fra reserven sendes til provstiudvalget: rudersdal.provsti@km.dk