Ansøgning om 5% midler

5% midler ydes til det, der er uforudset og uopsætteligt og som ikke kan finansieres af egne midler.

Revisorerne har altid særlig opmærksomhed rettet mod om disse kriterier også er opfyldt, så derfor forvalter vi også ansøgningerne med ekstra omhu. 5% midler ER kun en form for nødhjælpskasse når alt andet glipper.

Skema til ansøgning om 5% midler udfyldes og sendes til provstiudvalget: rudersdal.provsti@km.dk

Ansøgningen dokumenteres i form af håndværkertilbud og/eller en bygningssagkyndigs prisoverslag.
Hvis sagen er blevet behandlet på et menighedsrådsmøde hvor beslutningen om at ansøge om brug af 5% midler er taget, så vedlæg også referatet herfra. Det er dog ikke altid at tiden tillader at sagen behandles på et menighedsrådmøde først.

Ved ønsker om lån af midler, skal lånet tilbagebetales i løbet af maksimalt 12 måneder.

Ansøgningskemaet findes her.