Kirker og kirkekontorer

Rudersdal har 8 kirker og 7 kirkekontorer, et for hvert sogn: