Økonomi

Budgetter i to tempi

Arbejdet med budgetlægningen for det næste år starter typisk i årets første måneder, altså planlægningen af budget for det næste påbegyndes i januar-februar måned indeværende år.

Der afholdes et 1. budgetsamråd hvor de foreløbige budgetter for det kommende vil blive drøftet. 

2. budgetsamråd - det endelige - finder sted den primo september (indeværende år) mellem sogne og provstiudvalg, og budgettet afleveres til Helsnigør Stift og Ruderdal Kommune senest den 15. september indeværende år.
 

Kirkeministeriet har defineret nogle helt faste rammer og procedurer som budgetter såvel som regnskaber skal følge.

Se under menupunktet Vejledning for menighedsråd: her.

Samarbejdsaftaler

På det endelige budgetsamråd underskrives en samarbejdsaftale mellem sogne og provstiudvalg.

Samarbejdet omfatter fælles annoncering for kirkelige aktiviteter, en skoletjeneste mellem Rudersdal Provsti og Kgs. Lyngby Provsti, og andet.

Samarbejdsaftalen for 2023 underskrevet af parterne findes her.

Billedet viser penge