Budget 2020

Tirsdag den 26. februar 2019 blev der afholdt 1. BUDGETSAMRÅD 2020
i Holte Kirkes sognegård, Solbakken 56, 2840 Holte.

Her drøftede de 8 menighedsråd sammen med Rudersdal Provstiudvalg de økonomiske rammer for 2020.

Her er links til de bilag, der blev fremlagt på mødet.

Datoliste 2019

Procedure for Regnskab 2018

Procedure for Budget 2020

Anlægsstyring pr. 31.12.2018

Anlægsstyring pr. 1.1.2019

Bilag E - Langtidsplan 2019

Driftsrammer 2020

Projektskema 2020

Vejledning om anlægsmidler

Ansøgningsskema om 5%-midler

Opgørelse over 5% og energiprojekter

Referat fra SUM-møder

Samarbejdsaftale 2019 til inspiration for 2020