Fælles retræte

Fælles retræte for menighederne i Rudersdal Provsti

Sankt Lukas Stiftelsens Refugium Smidstrup Strand
Sognevej 15 Smidstrup, 3250 Gilleleje
mandag d. 10. juni kl. 16:00 til
onsdag d. 12. juni kl. 13:30

Det levende håb

Dage med håb som centrum

 

 

Tro, håb og kærlighed er de tre kristne kerneord, hvor om alt drejer sig. De kan ikke stå alene eller hver for sig, de er indbyrdes forbundne. Anfægtes den ene, berøres den anden.

 

Vi befinder os i en tid, hvor det håbefulde er under pres, måske det også er det i vores liv. Men hvad stiller man op, når håbet smuldrer eller tørrer ind? Er det muligt, at få håbet fornyet eller rettere genfødt, som det siges i lovprisningen ved dåben, ”genfødt til et levende håb”! 1. Petersbrev 1,3.

 

Håbet må indimellem genfindes, så det kan fødes på ny i vores hjerter.

 

På retræten vil vi forsøge at komme til klarhed over, hvad vores håb er rettet imod.

Vi vil forsøge at åbne os og forankre os i det håb, der gives os i dåben. Det levende håb, som ingen og intet kan tage fra os.

 

Retræten er en stilleretræte til personlig og fælles fordybelse. I rolige og fredfyldte omgivelser vil vi bevæge os gennem dagene med andagter, stilhed, bibelord og bibelmeditationer. Vi vil vandre i den smukke natur opmærksomme og lydhøre for håbet, hvad det kalder på, og hvor dets kilder er at finde. Alt, så vi på ny kan drikke af det og blive opfyldt af det. Det levende håb vi da kan bringe med ud i hverdagen og række videre til vores omgivelser.

 

Fællesretræten ledes af de tre sognepræster fra provstiet, Charlotte Nørballe, Ingrid Halkjær-Lassen og Inger Merete Hansen.

Må Gud fylde os alle med kærlighed, glæde og fred i troen, så vi bliver rige i håbet.

 

Fællesretræten er et nyere initiativ fra Rudersdal provsti.

 

Pris for deltagelse 1500 kr. der indbetales til provstiet, reg.nr. 2228 kontonr. 3495513377.

 

Tilmelding til Ingrid Halkjær Lassen
senest d. 1. maj 2024

ihl@KM.dk