Materiale til provstikontoret

Hvad skal menighedsrådene fremsende til provstikontoret?

Via Dataarkivet kan provstikontoret tilgå sognenes afleverede budgetter og regnskab, jvf. Kirkeministeriets elektroniske  godkendelsesprocedure, men derudover har provstikontoret ikke adgang til menighedsrådenes Datarkiv. Derfor skal visse ting sendes elektronisk til provstiet. Det gælder:

1. Protokollat fra menighedsrådsmøder

2. Kvartalsrapport for de tre første kvartaler

3. Ansøgning om anlægsarbejder til prostiudvalget

4. Ansøgning om brug af 5% midler til provstiudvalget

5. Ansøgning om eventuel omdisponering af godkendte anlægsmidler

6. FAKTURAER som er afltalt betalt af provstiet til anlægsarbejde eller 5%-arbejde

OBS: Send hver ting for sig: 1 emne i 1 mail. Altså kvartalsrapport og protokollat for sig. Det skal nemlig journaliseres hver for sig i Kirkeministeriets ESDH system og de vil blive behandlet under forskellige punkter på dagsorden til PU-møde,

Ansøgninger om anlægsmidler eller 5% midler skal ligeledes have hver sin mail.
Eet brev pr. anlægsprojekt således at sagerne kan behandles separat.

Man er altid meget velkommen til at ringe til provstikontoret for vejledning!