Materiale til provstikontoret

Hvad skal menighedsrådene fremsende til provstikontoret?

Via Dataarkivet kan provstikontoret tilgå sognenes afleverede budgetter og regnskab, jvf. Kirkeministeriets elektroniske  godkendelsesprocedure, men derudover har provstikontoret ikke adgang til menighedsrådenes Kirkeportal. Derfor skal visse ting sendes elektronisk til provstiet. Det gælder:

1. Protokollat fra menighedsrådsmøder

2. Kvartalsrapport for årets tre første kvartaler

3. Ansøgning om midler fra reserven til provstiudvalget

4. Ansøgning om eventuel omdisponering af godkendte anlægsmidler

5. FAKTURAER som er afltalt betalt af provstiet til anlægsarbejde eller fra reserven

Ansøgning om anlægsarbejder til prostiudvalget sendes via Byggesag på Folkekirkens intranet (bag login).

OBS: Send hver ting for sig: 1 emne i 1 mail. Altså kvartalsrapport og protokollat for sig. Det skal nemlig journaliseres hver for sig i journalsystemet og de vil blive behandlet under forskellige punkter på dagsorden til PU-møde,

Ansøgninger om anlægsmidler eller midler fra reserven skal ligeledes have hver sin mail.
Eet brev pr. anlægsprojekt således at sagerne kan behandles separat.

Man er altid meget velkommen til at ringe til provstikontoret for vejledning!