Så snart et anlægsprojekt eller en 5% ansøgning er godkendt af provstiet, så kan fakturaer for arbejdet fremsendes efterhånden som de kommer til sognene.

Fakturaer fremsendes elektronisk til mailadressen rudersdal.provsti.dk. På fakturaen markeres:

1) anlægsnummer, eks: 8039 for nyt tag i Gl. Holte 
Tallet refererer til de anlægsarbejder der er  vedtaget på Budgetsamråd (og som provstiet bruger i Økonomisystemet).

2) menighedsrådsformand eller folkevalgt kasserers underskrift + dato

Formanden attesterer med sin underskrift, at arbejdet på fakturaen kan betales.

Ifald menighedsrådet ønsker REFUSION for en faktura, der allerede ER betalt af menighedsrådet, så anfør "UDLÆG" - beløb - samt det kontonummer som beløbet skal overføres til.